skräddarsydda kurser

Beställ vår kurs Ingrip! Civilkurageträning & proaktiv konflikthantering till er arbetsplats. Vi utformar kursen efter era behov och önskemål.

Ingrip! Civilkurageträning & proaktiv konflikthantering  

Träna på att ingripa
Deltagarna tränar ett brett spektrum av metoder för att bygga upp ett omsorgsfullt och kreativt samarbete. 

Kursform
Kursen skräddarsys utifrån organisationens behov och önskemål och kan till exempel fokusera på hur gruppen snabbt och konstruktivt ingriper vid förtryck som  härskartekniker, sexism, sexuella trakasserier, mobbning, hot, våld, homo-, bi- och transfobi. Varje deltagare får kontinuerligt personlig och konstruktiv analys. Träningen bygger på metoder från proaktivt och performativt konfliktingripande. 

Förutom träning i konfliktingripande kommer deltagarna öva på tekniker för hur de proaktivt, innan ett förtryck ägt rum, kan agera för en mer jämlik och demokratisk arbetsplats. Utbildningen passar såväl chefer som anställda.

Kursen sker i grupp om 6-8 deltagare per tränare. 

om oss

Vi förändrar, en arbetsplats i taget.  

Vi arbetar för att skapa mer civilkurage på din arbetsplats. Vi behöver ställa upp och ingripa för varandra, stoppa förtryck och övergrepp som sker alldeles intill oss. Där har vi alla ett ansvar att agera. Men det är lättare sagt än gjort och i ett kritiskt läge hjälper inga föreläsningar eller böcker. Ett ingripande är en fysisk handling och vi är övertygade om att vi därför kan träna civilkurage och skapa en tryggare och jämlikare värld, en arbetsplats i taget. 

“Kunskap är mer beroende av träning än att veta och vara informerad… Vetandet blir träning i att vara åskådare istället för deltagare.” - Per Herngren

våra tränare

Frida Ekerlund

tränare

Frida Ekerlund var 2015 med och grundade organisationen Vardagens civilkurage som på flera orter i Sverige arrangerar regelbundna och öppna civilkurageträningar med fokus på hur en kan ingripa i sin vardag. Frida är medförfattare till boken "Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage” som utgavs 2018

Jens Molander

Tränare

Jens Molander har sedan 2010 arbetat med pedagogiska grupprocesser med fokus på jämlikhet, och demokrati. Jens är utbildad skådespelare, filmare, pedagog och sjukhusclown. År 2015 var Jens med och grundade organisationen Vardagens civilkurage som på flera orter i Sverige arrangerar regelbundna och öppna civilkurageträningar med fokus på hur en kan ingripa i sin vardag. Jens är medförfattare till boken "Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage” som utgavs 2018.

Per Herngren

Tränare

Per Herngren har blivit utsedd till Årets Folkbildare i Sverige och har lett konflikthanteringskurser i Europa, Centralasien, Sydamerika samt i Mellanöstern sedan 1985. Utöver det har han även gett ut tio böcker på fyra språk. Se mer på Pers hemsida.

kontakta oss