kurser hopp & motstånd 2022

Vi finslipar verktyg för att ingripa konstruktivt i ett tidigt skede för vid sexuella övergrepp, baktaleri, mobbning, rasism, härskartekniker, sexism, transfobi, homofobi, för klimatet och mot krig. Vi lär oss också jämlikare mötestekniker. Genom ickevåldsträning skapar vi en fredskultur av civilkurage och omsorg.

MER INFO OM HOPP & MOTSTÅND

KURSPASS 1 SÖNDAG 31/7-TISDAG 2/8


Civil olydnad - för klimat och solidaritet

Vi övar konstruktiv civil olydnad utan protest och nej-sägande. Fokus är civil olydnad för klimat, fred och solidaritet. Hur används civil olydnad för att ersätta och tränga undan krig, förtryck och klimatdestruktivitet? Hur bygger vi det samhälle vi vill leva med civil olydnad? Hur omvandlar civil olydnad gripande, förhör, rättegångar och fängelse till befrielse?
Vi övar på att performativt ingripa i våld, krig och förtryck utan att använda blockader och protester. Performativ är när det slutgiltiga målet förverkligas under aktionen. Kursen tar även upp metoder för feministiska mötestekniker, samt vardagliga metoder för att ingripa vid rasifiering, homofobi och sexism. Syftet är att performativt genomföra demokrati och jämlikhet istället för att reducera sig till hinder mot förtryck. 


Tränare: Per Herngren, Tomas Magnusson och Samuel Grönvik Alvarez


Konflikthantering och medling

Vi tränar medling genom rollspel och Giraffspråket samt lägger till andra metoder för god konflikthantering och förebyggande av våld. Vi diskuterar våld och fred, där våld av olika slag ses som motpolen till fred. Vi lägger den teoretiska grunden för god konflikthantering. Det handlar om definition av konflikt, orsaker till

konflikter, deras upptrappning och möjligheter till nedtrappning och positiv utveckling. Kursdeltagarna inbjuds att fundera över en särskild konflikt från sina eget liv som vi sedan arbetar med. Syftet är att ge ökad kunskap och erfarenhet av god konflikthantering för att förebygga

destruktiv utveckling av konflikter och ge verktyg för ändamålsenlig hantering som i sin tur bidrar till att skapa ett fredligare, mindre våldsamt samhälle.


Tränare: Karin Utas Carlsson och Helena Mering. 

Ickevåldsträning - tema mobbning

KURSPASS 2 TISDAG 2/8 -TORSDAG 4/8

INSTÄLLD

Lär dig leda övningar i  ickevåld och civil olydnad

Vi lär oss att tillsammans leda övningar i ickevåld, civilkurage, civil olydnad och feministiska mötestekniker. Övningarna kan handla om allt från samhällsomvandling, till att tränga bort krig och klimat destruktivitet, eller ingripa i vardagen vid härskartekniker, rasifiering, sexism och mobbning. Vi övar oss också på att lära ut feministiska mötestekniker.
Vi fokuserar på att med ickevåld kreativt och jämlikt leva det samhälle vi vill ha. Därför tränar vi oss på att träna andra i att performativt ingripa i våld och förtryck utan att ramla in i negativitet, utan blockader och protester. Performativ är när det slutgiltiga målet förverkligas under aktionen. 


Tränare:  Jens Molander och Per Herngren

Gestaltterapi och aktivism

Med hjälp av gestaltterapins verktyg undersöker vi hur vi har det som aktivister (eller medborgare, föräldrar, vänner, partner etc). Många som brinner för starkt för något har gång gått över sina egna gränser.

Utmattning, skuld eller skam över att inte räcka till, kanske vrede, hopplöshet eller depression tar över alltmer av livet. Vad gör vi då? Vi undersöker hur vi kan göra för att orka i längden. Koncentration och fokus i stunden är bra men vilan däremellan är lika viktig. Lek och lättsamhet likaså. Gränser och balans. Hur gör jag för att leva mina värderingar, även när det gäller mig själv? Hur väljer jag och hur tar jag ansvar för mina val? Utgångspunkten är att vi alltid påverkar varandra; hur går det till när jag deltar i en grupp? Hur gör jag för att bli viktig och sann för mig själv och för gruppen? Det kommer att bli övningar för både kropp, själ och huvud.


Tränare: Helena Mering och Anna-Karin Bergström

Sjung dansa och spela tillsammans med World Music Cultural Club

Vi övar på att skriva musik, dansa, sjunga och spela musik från hela världen för befrielse och ickevåld

Se video.


Tränare: David Bäck

Hjälptränare: Per Herngren

TRÄNARNA

Helena Mering

Helena är diplomerad gestaltterapeut och har en bakgrund inom musik och teater. Hon har läst genusvetenskap och arbetat med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Helena har även ett mångårigt engagemang i flyktingfrågor på olika sätt.


Karin Utas Carlsson

Pensionerad barn- och skolläkare, avhandling i fredsundervisning och konflikthantering i skolan. "Tillsammans med Anette Rosenberg Kimblad skrivit Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem." Dansk utbildning i medling. Karin håller kurser i dramapedagogik och Nonviolent Communication och Collaborative Proactive Solutions (CPS). Karin är också utbildad tränare i Vardagens Civilkurage och Klimatprata.


David Bäck

 David Bäck har varit musiklärare och musiker i städer från Piteå till Capetown, som exempelvis Berlin, Jerusalem, Rom, Lissabon, Helsingfors, Harare. Han har bland annat turnerat i Senegal, Schweiz, Frankrike, Spanien, Mozambique. Det finns många inspelningar på youtube med David Bäck. .

David har blivit utnämnd till “Årets inspiratör” av Planetafestivalen. Och han har även blivit tilldelad “Världsmusik priset”. Ett skäl är att han spelat in skivor med skickliga musiker från Mellanöstern, Europa, Afrika och Amerika.


Per Herngren

Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 och lett kurser i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. Han är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige och har gett ut ett tiotal böcker på flera språk. War Resisters International har valt ut honom som en av världens mest erfarna ickevåldstränare.


Jens Molander

Jens Molander var med och grundade organisationen Vardagens civilkurage 2015. Har utbildat civilkuragetränare, lett ickevåldsträning och är medförfattare till boken "Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage". Jens har erfarenhet av att hålla träning för företag och organisationer. Studerar idag till psykolog. Vid sidan av studierna arbetar han som musiker, skådespelare och sjukhusclown.