kurser hopp & motstånd 2021

30 juli -3 augusti

Vi finslipar verktyg för att ingripa konstruktivt i ett tidigt skede för vid sexuella övergrepp, baktaleri, mobbning, rasism, härskartekniker, sexism, transfobi, homofobi, för klimatet och mot krig. Vi lär oss också jämlikare mötestekniker. Genom ickevåldsträning skapar vi en fredskultur av civilkurage och omsorg.

MER INFO OM HOPP & MOTSTÅND

TILL ANMÄLAN

KURSPASS 1 FRE-SÖNDAG 30/7-1/8


Civil olydnad - för klimat och solidaritet

- full (reservplatser finns)

Vi övar skapande civil olydnad utan protest och nej-sägande. Fokus är civil olydnad för klimat och solidaritet. Hur kan vi agera kreativt så att gripande, förhör, rättegångar och fängelse förvandlas till befrielse?

Vi övar på att performativt ingripa i våld och förtryck utan att ramla in i negativitet, utan att använda blockader och protester. Performativ är när det slutgiltiga målet förverkligas i varje aktion. Kursen tar även upp metoder för feministiska mötestekniker. Samt för att queera och performativt ingripa vid härskartekniker, rasifiering, homofobi och sexism.


Tränare: Per Herngren, Tomas Magnusson


Träning i Eko-civilkurage 

Vi tränar ingripanden i situationer där härskartekniker med speciell koppling till klimatet används. Hur skapar, upprätthåller eller avslutar vi klimatsamtal som mobiliserar och inkluderar?

Vi tränar på att skapa jämlika klimatsamtal som skapar utrymme för dialog, uppfinnande och kollektiva lösningar.


Tränare: Itza Orozco, Bonnie Dahlström

Ickevåldsträning - tema mobbning

KURSPASS 2 SÖN-TIS 1/8-3/8


Lär dig leda övningar i civilkurage och ickevåld

Vi lär oss att tillsammans leda övningar i ickevåld, civilkurage, civil olydnad och feministiska mötestekniker. Du har själv möjlighet att styra vad du vill lära dig att lära ut. Övningarna kan handla om allt från samhällsomvandling till att ingripa vid härskartekniker, rasifiering, sexism och mobbning. Andra övningar fokuserar på möjligheten att kreativt och jämlikt leva det samhälle vi vill ha.


Tränare: Frida Ekerlund, Jens Molander

Gestaltterapi, aktivism och fokus

Med hjälp av gestaltterapins verktyg undersöker vi vårt fokus som aktivister. Vad behöver jag för att finna mer koncentration och skärpa för att åstadkomma det jag vill?
Med utgångspunkt i att vi alltid påverkar varandra; hur går det till när jag deltar i en grupp? Hur gör jag för att bli viktig och sann för mig själv och för gruppen? Det kommer att bli övningar för både kropp, själ och huvud.


Tränare: Helena Mering

TRÄNARNA

Helena Mering

Helena är diplomerad gestaltterapeut och har en bakgrund inom musik och teater. Hon har läst genusvetenskap och arbetat med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Helena har även ett mångårigt engagemang i flyktingfrågor på olika sätt.


Itza Orozco

Itza är aktiv inom Vardagens civilkurages metodgrupp och utbildar nya tränare. Itza jobbar också som ickevåldstränare för projektet Klimatprata.


Bonnie Dahlström

Bonnie Dahlström är folkbildare och lägger stor vikt vid att jobba normkritiskt och intersektionellt. Utöver att arbeta som ickevåldstränare inom projektet Klimatprata arbetar Bonnie även som folkhögskolelärare. Är även ordförande i Vardagens civilkurage Malmö samt aktiv sedan många år i RFSU. Bonnie brinner för civilkurage, metod och jämlikhet!


Per Herngren

Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 och lett kurser i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. Han är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige och har gett ut ett tiotal böcker på flera språk. War Resisters International har valt ut honom som en av världens mest erfarna ickevåldstränare.


Jens Molander

Jens Molander var med och grundade organisationen Vardagens civilkurage 2015. Har utbildat civilkuragetränare, lett ickevåldsträning och är medförfattare till boken "Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage". Jens har erfarenhet av att hålla träning för företag och organisationer. Studerar idag till psykolog. Vid sidan av studierna arbetar han som musiker, skådespelare och sjukhusclown.


Frida Ekerlund

Frida Ekerlund, fil kand i fred- &
konfliktstudier och en MA i Global Studies med genusinriktning. Har arbetat med kvinnors och urfolks rättigheter i Latinamerika. De fem sista åren har hon utbildat nya tränare i konfliktingipande ur ett ickevåldsperspektiv. Projektledare för
klimatprata.se och metodutvecklare och utbildare i konstruktiva klimatsamtal och ekocivilkurage.


vardagenscivilkurage.se

klimatprata.se