kurser hopp & motstånd 2021

30 juli -3 augusti

Vi finslipar verktyg för att ingripa konstruktivt i ett tidigt skede för vid sexuella övergrepp, baktaleri, mobbning, rasism, härskartekniker, sexism, transfobi, homofobi, för klimatet och mot krig. Vi lär oss också jämlikare mötestekniker. Genom ickevåldsträning skapar vi en fredskultur av civilkurage och omsorg.

MER INFO OM HOPP & MOTSTÅND

TILL ANMÄLAN

Ickevåldsträning - tema mobbning

KURSER FRE-SÖNDAG 30/7-1/8


Träning i civilkurage - träna på att ingripa i härskartekniker och förtryck

Kursen är en grundkurs i ickevåld och feministiska mötestekniker.

Vi tränar ingripanden i situationer av förtryck och ojämlikhet. Vi övar på att samarbeta i ingripanden. Kursen introducerar både praktiskt och teoretiskt till träning som förändringsmetod, feministiska mötestekniker och ickevåldsfilosofi och praktik.


Tränare: Samuel Grönvik & Sofia Bergman


Civil olydnad - för klimat och solidaritet

Vi övar skapande civil olydnad utan protest och nej-sägande. Fokus är civil olydnad för klimat och solidaritet. Hur kan vi agera kreativt så att gripande, förhör, rättegångar och fängelse förvandlas till befrielse?

Vi övar på att performativt ingripa i våld och förtryck utan att ramla in i negativitet, utan att använda blockader och protester. Performativ är när det slutgiltiga målet förverkligas i varje aktion. Kursen tar även upp metoder för feministiska mötestekniker. Samt för att queera och performativt ingripa vid härskartekniker, rasifiering, homofobi och sexism.


Tränare: Per Herngren


Träning i Eko-civilkurage 

Vi tränar ingripanden i situationer där härskartekniker med speciell koppling till klimatet används. Hur skapar, upprätthåller eller avslutar vi klimatsamtal som mobiliserar och inkluderar?

Vi tränar på att skapa jämlika klimatsamtal som skapar utrymme för dialog, uppfinnande och kollektiva lösningar.


Tränare: Itza Orozco, Bonnie Dahlström

KURSER SÖN-TIS 1/8-3/8


Gestaltterapi, aktivism och fokus

Med hjälp av gestaltterapins verktyg undersöker vi vårt fokus som aktivister. Vad behöver jag för att finna mer koncentration och skärpa för att åstadkomma det jag vill?
Med utgångspunkt i att vi alltid påverkar varandra; hur går det till när jag deltar i en grupp? Hur gör jag för att bli viktig och sann för mig själv och för gruppen? Det kommer att bli övningar för både kropp, själ och huvud.


Tränare: Helena Mering


Lär dig leda övningar i civilkurage och ickevåld

Vi lär oss att tillsammans leda övningar i ickevåld, civilkurage, civil olydnad och feministiska mötestekniker. Du har själv möjlighet att styra vad du vill lära dig att lära ut. Övningarna kan handla om allt från samhällsomvandling till att ingripa vid härskartekniker, rasifiering, sexism och mobbning. Andra övningar fokuserar på möjligheten att kreativt och jämlikt leva det samhälle vi vill ha.


Tränare: Frida Ekerlund och Jens Molander


Sjung dansa och spela tillsammans med World Music Cultural Club

Vi övar på att skriva musik, dansa, sjunga och spela musik från hela världen för befrielse och ickevåld.


Tränare: David Bäck

TRÄNARNA

Helena Mering

Helena är diplomerad gestaltterapeut och har en bakgrund inom musik och teater. Hon har läst genusvetenskap och arbetat med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Helena har även ett mångårigt engagemang i flyktingfrågor på olika sätt.


Itza Orozco

Itza är aktiv inom Vardagens civilkurages metodgrupp och utbildar nya tränare. Itza jobbar också som ickevåldstränare för projektet Klimatprata.


Samuel Grönvik

Samuel har varit med och organiserat Hopp & Motstånd sedan 2018 och utbildat i ickevåld och feministiska mötestekniker sedan 2019. Samuel är sedan 2020 ledamot i Vardagens civilkurage riksstyrelse och medlem i Front mot slaveri. Vid sidan av studerar Samuel sociologi.


Bonnie Dahlström

Bonnie Dahlström är folkbildare och lägger stor vikt vid att jobba normkritiskt och intersektionellt. Utöver att arbeta som ickevåldstränare inom projektet Klimatprata arbetar Bonnie även som folkhögskolelärare. Är även ordförande i Vardagens civilkurage Malmö samt aktiv sedan många år i RFSU. Bonnie brinner för civilkurage, metod och jämlikhet!


Per Herngren

Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 och lett kurser i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. Han är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige och har gett ut ett tiotal böcker på flera språk. War Resisters International har valt ut honom som en av världens mest erfarna ickevåldstränare.


David Bäck

David Bäck har varit musiklärare och musiker i städer från Piteå till Capetown, som exempelvis Berlin, Jerusalem, Rom, Lissabon, Helsingfors och Harare. Han har bland annat turnerat i Senegal, Schweiz, Frankrike, Spanien, Mozambique.

David har blivit utnämnd till “Årets inspiratör” av Planetafestivalen och även blivit tilldelad Världsmusik-priset. Ett skäl är att han spelat in skivor med skickliga musiker från Mellanöstern, Europa, Afrika och Amerika.


Sofia Bergman

Sofia har varit med och organiserar Hopp & Motstånd sedan 2019 och utbildat i ickevåld och feministiska mötestekniker sedan 2019. Sofia är ordförande för Vardagens civilkurage Göteborg och medlem i Front mot slaveri.


Jens Molander

Jens Molander var med och grundade organisationen Vardagens civilkurage 2015. Har utbildat civilkuragetränare, lett ickevåldsträning och är medförfattare till boken "Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage". Jens har erfarenhet av att hålla träning för företag och organisationer. Studerar idag till psykolog. Vid sidan av studierna arbetar han som musiker, skådespelare och sjukhusclown.


Frida Ekerlund

Frida Ekerlund, fil kand i fred- &
konfliktstudier och en MA i Global Studies med genusinriktning. Har arbetat med kvinnors och urfolks rättigheter i Latinamerika. De fem sista åren har hon utbildat nya tränare i konfliktingipande ur ett ickevåldsperspektiv. Projektledare för
klimatprata.se och metodutvecklare och utbildare i konstruktiva klimatsamtal och ekocivilkurage.


vardagenscivilkurage.se

klimatprata.se