kurser hopp & motstånd 2021

30 juli -3 augusti

Vi finslipar verktyg för att ingripa konstruktivt i ett tidigt skede för vid sexuella övergrepp, baktaleri, mobbning, rasism, härskartekniker, sexism, transfobi, homofobi, för klimatet och mot krig. Vi lär oss också jämlikare mötestekniker. Genom ickevåldsträning skapar vi en fredskultur av civilkurage och omsorg.

MER INFO OM HOPP & MOTSTÅND

TILL INTRESSEANMÄLAN

Ickevåldsträning - tema mobbning

KURSER FRE-SÖNDAG 30/7-1/8


Träning i civilkurage - träna på att ingripa i härskartekniker och förtryck

Kursen är en grundkurs i ickevåld och feministiska mötestekniker.

Vi tränar ingripanden i situationer av förtryck och ojämlikhet. Vi övar på att samarbeta i ingripanden. Kursen introducerar både praktiskt och teoretiskt till träning som förändringsmetod, feministiska mötestekniker och ickevåldsfilosofi och praktik.


Tränare: Samuel Grönvik & Sofia Bergman


Civil olydnad - för klimat och solidaritet

Vi övar skapande civil olydnad utan protest och nej-sägande. Fokus är civil olydnad för klimat och solidaritet. Hur kan vi agera kreativt så att gripande, förhör, rättegångar och fängelse förvandlas till befrielse?

Vi övar på att performativt ingripa i våld och förtryck utan att ramla in i negativitet, utan att använda blockader och protester. Performativ är när det slutgiltiga målet förverkligas i varje aktion. Kursen tar även upp metoder för feministiska mötestekniker. Samt för att queera och performativt ingripa vid härskartekniker, rasifiering, homofobi och sexism.


Tränare: Per Herngren


Kurs i Eko-civilkurage 

Vi tränar ingripanden i situationer där härskartekniker med speciell koppling till klimatet används. Hur skapar, upprätthåller eller avslutar vi klimatsamtal som mobiliserar och inkluderar?

Vi tränar på att skapa jämlika klimatsamtal som skapar utrymme för dialog, uppfinnande och kollektiva lösningar.


Tränare: Itza Orozco

KURSER SÖN-TIS 1/8-3/8


Gestaltterapi & aktivism

Vi undersöker hur man kan använda Gestaltterapi i samband med aktivism. Vem är jag och vem blir jag när jag möter andra? Hur reagerar jag när jag ställs inför svåra situationer? Finns det möjlighet att göra andra val? Vi utforskar olika sätt att stödja varandra och oss själva.


Tränare: Helena Mering


Lär dig leda övningar i civilkurage och ickevåld

Vi lär oss att tillsammans leda övningar i ickevåld, civilkurage, civil olydnad och feministiska mötestekniker. Du har själv möjlighet att styra vad du vill lära dig att lära ut. Övningarna kan handla om allt från samhällsomvandling till att ingripa vid härskartekniker, rasifiering, sexism och mobbning. Andra övningar fokuserar på möjligheten att kreativt och jämlikt leva det samhälle vi vill ha.


Tränare: Frida Ekerlund och Jens Molander

TRÄNARNA

Helena Mering

Helena är diplomerad gestaltterapeut och har en bakgrund inom musik och teater. Hon har läst genusvetenskap och arbetat med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Helena har även ett mångårigt engagemang i flyktingfrågor på olika sätt.


Samuel Grönvik

Har organiserat Hopp & Motstånd sedan 2018 och håller kurser i ickevåld. Är aktiv i Vardagens civilkurage och Front mot slaveri.


Per Herngren

Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 och lett kurser i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. Han är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige och har gett ut ett tiotal böcker på flera språk. War Resisters International har valt ut honom som en av världens mest erfarna ickevåldstränare.


Sofia Bergman

Sofia organiserar Hopp & Motstånd sedan 2019. Sofia är aktiv i Vardagens civilkurage Göteborg och Front mot slaveri.


vardagenscivilkurage.se/goteborg

bllf.se