Om Hopp & Motstånd


Reträtt och mötesplats
Målet (och medlet) med Hopp & Motstånd är att bygga upp en årlig reträtt och mötesplats för utbyte av erfarenheter, färdigheter och kunskaper mellan organisationer kring träning, civilkurage och ickevåld. Och att utmana varandra med nya idéer! Det öppnar upp många fler möjligheter för att stödja varandra och verkligen förändra våra samhällen.

Vår historia
Hopp & Motstånd skapades 1987 i Tyskland som en mötesplats för olika ickevåldsgrupper och organisationer som jobbar med ickevåldsträning, civilkurage eller civil olydnad. Det har hållits ett 40-tal Hopp & Motstånd i Sverige, England, Nederländerna och Tyskland. Just nu är organisatörerna bakom Hopp & Motstånd: Front mot slaveri, Svenska Freds Göteborg, Hopp i rörelse, Ickevåldskommuniteten Fikonträdet.

1+1+1+1+1 blir 100!
Erfarenheterna från tidigare Hopp & Motstånd där bl a djurrättsaktivister, fristadsgrupper för flyktingar och plogbillsgrupper deltagit är att 1+1+1+1+1 blir 100! Ensam blir en organisation inte så stark. Ganska mycket av det mer kreativa och performativa ickevåldsarbete och civila olydnad som utförts i Europa sedan åttiotalet har nån koppling till Hopp & Motstånd.

Kontakt och anmälan