Vår metod

Deltagare testar och tränar olika metoder för dialog, beslutsfattande och ingripande så att de sätter sig i ryggmärgen. Övningarna tar upp realistiska situationer och problem. Deltagare tränar olika tekniker och metoder för att agera i varje situation. Sedan tas olika fallgropar och misstag med varje teknik upp. Det blir inga enkla universallösningar.

Genom övning i beslutstekniker, samarbetstekniker och ingripande i konfliktsituationer får gruppen och deltagarna möjlighet att utvärdera svaghet och styrka i sina metoder att samarbeta, ta beslut och hantera konflikter. Det blir inga enkla lösningar: Deltagarna breddar sin repertoar – möjlighet att handla – genom att pröva en rad metoder för beslut, funktionsomvandling, scenomvandling, konfrontation, markering, gränssättande, skiljedom och överenskommelse. Vi utvärderar dessa metoder med hjälp av analysverktyg för vardagskonflikter. Kurserna fokuserar på ett brett spektrum och färdigheter och användbar teori.

Deltagarna ska efter kursen ha breddat sina färdigheter i att ingripa i konflikter och maktsituationer som oenighet, homofobi, fördomar, baktaleri, mobbning, trakasserier, rasism, sexism. Vi övar oss i att ta oss ur de vanliga låsningarna som prestige, social klinch, defensiva och offensiva roller, förnekelse, martyrskap, dominans-underordning. Vi övar oss i metoder för direkt upprättelse av offret samt att både sätta gränser och skapa möjligheter till försoning.

Kurserna liknar på ett sätt danskurs eller fotbollsträning mer än traditionell katederundervisning. Deltagarna tränar nya och svåra metoder tills de börjar sätta sig, tills de börjar kännas som en mer självklar del av kroppen. Kurserna kan därför kännas svåra första dagen, ungefär som när man går danskurs, men andra dagen börjar teknikerna lite smått sätta sig och man kommer in i metoderna.